fbpx

Doświadczenia polowe

Doświadczenie B

DOŚWIADCZENIA POLOWE

Wpływ różnych sposobów
uprawy gleby na jej temperaturę,
wilgotność i aktywność biologiczną.

Warunki doświadczenia:

Gleba na której założono doświadczenie to glina piaszczysta położona na glinie lekkiej. W tabeli 1 prezentujemy wyniki analizy fizyko-chemicznej gleby. Na polu wcześniej rosła pszenica, którą 9 maja skoszono na kiszonkę.

12 maja pole doświadczalne podzielono na cztery części, na których zastosowano 4 różne sposoby uprawy:

Orka
Uprawa 10-15 cm + siew poplonów
Uprawa płytka 5 cm
Ściernisko

W dniu 22 maja zostały wbite sondy pomiarowe, które mierzyły temperaturę oraz wilgotność gleby. Sondy zostały wbite na każde poletko w odległości 4 metrów od ścieżki na głębokość 25 cm. Pomiarów dokonywano do 6 czerwca.
30 maja pobrano próbę gleby do określenia bioróżnorodności metodą BIOTREX z głębokości 25 cm.

Czas trwania:

od 12.05.2023
do 07.06.2023

Wyniki:

Na wykresie 1 przedstawiono warunki pogodowe panujące na polu BIO_REACTION. Temperatura oraz opady przedstawiono metodą Waltera. Prezentują się one następująco:

  • pod koniec roku 2022 wystąpił duży deficyt wody w glebie, który trwał aż do początku roku 2023
  • w styczniu 2023 pierwszy raz wystąpiła nadwyżka opadów w stosunku do temperatury
  • od stycznia aż do maja 2023 mieliśmy nadwyżkę opadów w stosunku do temperatury
  • średnia temperatura dobowa w sierpniu 2022 wynosiła ok 20 0C i spadała z miesiąca na miesiąc do marca 2023
  • najzimniejszym miesiącem był grudzień 2022 średnia temperatura dobowa wyniosła 1,3 oC
  • do marca 2023 średnia temperatura dobowa wynosiła ok. 3 oC.
  • od marca 2023 średnia temperatura dobowa rosła i w kwietniu osiągnęła 7 oC, w maju 13 oC

Wiosna 2023 w rejonie doświadczenia była zimna i wilgotna.

Podsumowanie:

W okresie przeprowadzenia doświadczenia nie stwierdzono większych różnic w sumie temperatur efektywnych w różnych metodach uprawy ścierniska.

W badanym okresie stwierdzono największy ubytek wody w glebie na poletku gdzie zostało ściernisko bez wcześniejszego jej ruszania 31,8 %, natomiast na poletku gdzie zastosowano uprawę średnią z siewem poplonów stwierdzono zwyżkę wody w glebie o 2,8 %.

Nie wykazano większego zróżnicowania w aktywności biologicznej gleby pomiędzy poszczególnymi metodami uprawy.

Największą dynamikę zmiany zawartości wody w glebie stwierdzono na poletku gdzie pozostało ściernisko bez uprawy. W innych metodach uprawy zmiana ta była mniej dynamiczna.

Międzynarodowe Forum Rolnictwa Regeneratywnego BIO_REACTION to przestrzeń do wymiany wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zaprosiliśmy do udziału w wydarzeniu twórców idei rolnictwa regeneratywnego ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Polski. Naszymi gośćmi będą naukowcy, agronomowie, przedstawiciele gospodarki, polityki oraz oragnizacji branżowych, pozarządowych i mediów.

Na skróty

O forum

Program

Organizatorzy

Partnerzy

Zapisy

Polityka prywatności

RODO

Kontakt:

Pierzchno 14, Kórnika k. Poznania Wielkopolska, Polska

+48 784 511 323

info@bioreaction.pl
bilety@bioreaction.pl

Napisz do nas